U bent hier

Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. Verslag van het Rekenhof

19 (2006-2007) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

24 november 2006

Documenten

19 (2006-2007) nr. 2
19 (2006-2007) nr. 4
19 (2006-2007) nr. 6