U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de tijdige indiening van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar

van Marijke Dillen, An Michiels, Marie-Rose Morel, Linda Vissers, Werner Marginet en Joris Van Hauthem
913 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken:

Procedureverloop

5 juli 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
20 mei 2008
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

913 (2005-2006) nr. 1
913 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Katleen Martens
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid