U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk betreft

namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, verslag door Jan Roegiers
477 (2005-2006) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

26 juni 2006

Documenten

477 (2005-2006) nr. 1
477 (2005-2006) nr. 2
477 (2005-2006) nr. 6
477 (2005-2006) nr. 7
477 (2005-2006) nr. 8

Meer details

Verslaggever
Dossiers