U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heer Jos De Meyer aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

19 (2005-2006) nr. 4-I
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

8 juni 2006
Verslag (pdf) ingediend.

Meer details