U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2005

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

19 april 2006
Te behandelen in
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
9 mei 2006
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
11 mei 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstukken 4.5 en 5.5: Thematische aanbevelingen inzake Milieu en Water Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk 8: Onderwijs Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
16 mei 2006
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Afgehandeld in
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9: Verkeer, infrastructuur en mobiliteit Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk 13: Voorstellen en aanbevelingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst, repliek van minister-president Leterme en bespreking
18 mei 2006
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 6: Ruimtelijke ordening Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking
1 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Afgehandeld in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk 8: Onderwijs Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
8 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Afgehandeld in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Economie en werkgelegenheid Onderdeel werkgelegenheid Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Economie en werkgelegenheid Onderdeel Economie Benoeming van een verslaggever en bespreking
27 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 11: Welzijn en gezondheid Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking

Documenten

41 (2005-2006) nr. 1
41 (2005-2006) nr. 2
41 (2005-2006) nr. 3
41 (2005-2006) nr. 4
41 (2005-2006) nr. 5
41 (2005-2006) nr. 6
41 (2005-2006) nr. 7

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Jan Peumans, Karlos Callens, Jacky Maes, Stern Demeulenaere, André Van Nieuwkerke, Vera Jans en Felix Strackx
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid