U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Verenigde Arabische Emiraten, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Dubai op 8 maart 2004

van de Vlaamse Regering
711 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
2 mei 2006
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
7 juli 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
6 oktober 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

711 (2005-2006) nr. 1
711 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Anissa Temsamani
Materie
Gewestaangelegenheid