U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 februari 2006 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over een eventuele herziening of opheffing van het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 betreffende de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel

van Luk Van Nieuwenhuysen, Stefaan Sintobin, John Vrancken en Roland Van Goethem
709 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

709 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details