U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2006 door mevrouw Marleen Vanderpoorten in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de lerarenopleiding en de ondersteuning van leerkrachten

van Werner Marginet, Jan Penris, An Michiels en Katleen Martens
695 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
15 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

695 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid