U bent hier

Erratum op het verslag over het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006, het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006, de beleidsbrief Financiën en Begroting - Beleidsprioriteiten 2005-2006, de beleidsbrief Publiek-private Samenwerking - Beleidsprioriteiten 2005-2006, de beleidsbrief Duurzame Ontwikkeling - Beleidsprioriteiten 2005-2006, de beleidsbrief Planning en Statistiek - Beleidsprioriteiten 2005-2006 en de beleidsbrief Overheidscommunicatie - Beleidsprioriteiten 2005-2006

15 (2005-2006) nr. 7-Erratum
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 december 2005
Erratum (pdf) ingediend

Documenten

15 (2005-2006) nr. 1-Bijlagen
15 (2005-2006) nr. 2
15 (2005-2006) nr. 3
15 (2005-2006) nr. 4-A
15 (2005-2006) nr. 4-B
15 (2005-2006) nr. 4-C
15 (2005-2006) nr. 4-D
15 (2005-2006) nr. 4-E
15 (2005-2006) nr. 4-F
15 (2005-2006) nr. 4-G
15 (2005-2006) nr. 4-H
15 (2005-2006) nr. 4-I
15 (2005-2006) nr. 4-J
15 (2005-2006) nr. 4-K
15 (2005-2006) nr. 4-L
15 (2005-2006) nr. 5-Erratum
15 (2005-2006) nr. 7
15 (2005-2006) nr. 7-Erratum
15 (2005-2006) nr. 10-Erratum