U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat de geïntegreerde milieu- en stedenbouwkundige vergunning betreft

van Ludo Sannen, verslag door Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts
688 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Documenten

688 (2005-2006) nr. 1
688 (2005-2006) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid