U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Margriet Hermans

464 (2004-2005) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

16 november 2005
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

464 (2004-2005) nr. 1
464 (2004-2005) nr. 2
464 (2004-2005) nr. 4
464 (2004-2005) nr. 5

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid