U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de krachtlijnen voor een nieuw en vernieuwend mestbeleid in Vlaanderen

van Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin, Pieter Huybrechts, Wim Van Dijck, Marleen Van den Eynde en Katleen Martens, verslag door Tinne Rombouts en Stefaan Sintobin
577 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

10 november 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 juni 2006
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt, Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking en vzw Mestverwerkers
22 juni 2006
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met de heer Daniël De Brabander van het Instituut voor Landbouw en Visserij-Onderzoek over fosforarme voeding en met de heer Peter-Jan Carlier van het beleidsdomein Landbouw en Visserij over verhandelbare emissierechten
7 december 2006

Documenten

577 (2005-2006) nr. 1
577 (2005-2006) nr. 2
577 (2005-2006) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid