U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking

van Bart Caron, Kris Van Dijck, Steven Vanackere, Dany Vandenbossche en Herman Schueremans, verslag door Johan Verstreken
385 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 juni 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
16 juni 2005
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
15 juli 2005
Bekrachtigd en afgekondigd
13 september 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

385 (2004-2005) nr. 1
385 (2004-2005) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Johan Verstreken
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid