U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 mei 2005 door de heren Carl Decaluwe en Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, respectievelijk over de toewijzing van het nieuwe voetbalcontract, de samenwerking tussen Belgacom en de openbare omroep VRT en de bescherming van de vrije nieuwsgaring en over de uitzendrechten van het Belgisch voetbal

360 (2004-2005) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 juni 2005
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

360 (2004-2005) nr. 1
360 (2004-2005) nr. 2