U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en de slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004

van de Vlaamse Regering
358 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 mei 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
27 oktober 2005
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
13 december 2005
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: Toelichting door de heer Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement, bij de stand van zaken met betrekking tot het samenwerkingsakkoord inzake de subsidiariteit Voortzetting van de bespreking
10 januari 2006
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
9 juni 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
21 maart 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

358 (2004-2005) nr. 1
358 (2004-2005) nr. 2
358 (2004-2005) nr. 3

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid