U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met Bijlage V en Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998

153 (2004-2005) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 mei 2005
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

153 (2004-2005) nr. 1
153 (2004-2005) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Sabine Poleyn