U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 17 maart 2005 door de heer Filip Dewinter in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het beleid van de Vlaamse Regering met betrekking tot de verhuur en verkoop van gewelddadige videogames en de mogelijke rol terzake van de Filmkeuringscommissie

van Filip Dewinter, Johan Deckmyn, Erik Arckens, Werner Marginet, Jurgen Verstrepen en Marie-Rose Morel
252 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 maart 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
13 april 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

252 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid