U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 november 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
22 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Cultuur (Bevoegdheid Jeugd van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk III : Sociaal Impulsfonds Hoofdstuk VI : Leegstand Hoofdstuk VIII : Gemeentefonds en Stedenfonds (artikel 58) Hoofdstuk IX : Vlaams Woningfonds (Bevoegdheden Wonen en Stedenbeleid van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
23 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Gemeentefonds en Stedenfonds (artikel 57) (Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XIV : Vlaamse Sportfederaties (Bevoegdheid Sport van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XV : Economie en Tewerkstelling (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk VII : Landbouw (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk XI : Elektriciteitsmarkt (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
25 november 2004
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk V : Financiën Hoofdstuk X : Leningsmachtigingen van VOI, EVA en IVA Hoofdstuk XVI : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Toerisme (Bevoegdheid Toerisme van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Waterzuivering (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever en bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk III : Sociaal Impulsfonds Hoofdstuk VI : Leegstand Hoofdstuk VIII : Gemeentefonds en Stedenfonds (artikel 58) Hoofdstuk IX : Vlaams Woningfonds (Bevoegdheid Wonen van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Bespreking (onder voorbehoud)
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Cultuur (Bevoegdheid Cultuur van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)
29 november 2004
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk III: Sociaal Impulsfonds Hoofdstuk VIII: Stedenfonds (Bevoegdheden Stedenbeleid en Inburgering van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en stemming. Er wordt eveneens gestemd over de hoofdstukken VI : Leegstand en IX : Vlaams Woningfonds
30 november 2004
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk V : Financiën Hoofdstuk X : Leningsmachtigingen van VOI, EVA en IVA Hoofdstuk XVI : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Gemeentefonds en Stedenfonds (artikel 57) (Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk XI : Elektriciteitsmarkt (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking
1 december 2004
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, inclusief Interreg. Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en stemming
2 december 2004
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk V : Financiën Hoofdstuk X : Leningsmachtigingen van VOI, EVA en IVA Hoofdstuk XVI : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk V : Financiën (artikel 12 Bosdecreet) Hoofdstuk XII : Waterzuivering (Bevoegdheid Leefmilieu van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming Hoofdstuk VII : Landbouw (Bevoegdheid Landbouw van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk XIII : Cultuur (Bevoegdheid Cultuur van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Voortzetting van de bespreking
Stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
Hoofdstuk IX : Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, inclusief Interreg Hoofdstuk XV : Economie en Tewerkstelling Bespreking
Stemming
7 december 2004
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk V : Financiën Hoofdstuk X : Leningsmachtigingen van VOI, EVA en IVA Hoofdstuk XVI : Slotbepalingen Afronding van de bespreking : replieken vanwege de Vlaamse Regering Stemming
9 december 2004
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk V : Financiën (artikel 12 Bosdecreet) Hoofdstuk XII : Waterzuivering (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en stemming
13 december 2004
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Waterzuivering Hoofdstuk XIIbis : Reorganisatie watersector Tweede lezing (Reglement art. 68, 1.b)
21 december 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
24 december 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

124 (2004-2005) nr. 1
124 (2004-2005) nr. 1-Addendum
124 (2004-2005) nr. 3
124 (2004-2005) nr. 4
124 (2004-2005) nr. 8
124 (2004-2005) nr. 9
124 (2004-2005) nr. 10
124 (2004-2005) nr. 11
124 (2004-2005) nr. 12
124 (2004-2005) nr. 13
124 (2004-2005) nr. 14
124 (2004-2005) nr. 15
124 (2004-2005) nr. 16
124 (2004-2005) nr. 18
124 (2004-2005) nr. 19
124 (2004-2005) nr. 21

Meer details

Verslaggevers
Veerle Heeren, Sabine Poleyn, Koen Van den Heuvel, Joke Schauvliege, André Van Nieuwkerke, Karlos Callens, Kathleen Helsen, Jan Peumans, Herman Schueremans en Tinne Rombouts
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid