U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 november 2004 door de heer Bart De Wever in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de gehanteerde kwaliteitscriteria voor wetenschappelijke publicaties in de academische wereld

van Werner Marginet, An Michiels, Marijke Dillen en Greet Van Linter
120 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 november 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
24 november 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

120 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid