U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

van Roland Van Goethem, An Michiels, Jan Penris en Thieu Boutsen
76 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

14 oktober 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
14 december 2006
28 februari 2007
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

76 (2004-2005) nr. 1
76 (2004-2005) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid