U bent hier

Voorstel van decreet houdende regeling van bijzondere exploitatievoorwaarden met betrekking tot het voorkomen van stofemissies en geurhinder van overslaginrichtingen en van voor het milieu hinderlijke opstuivende bulk- en stortgoederen verwerkende inrichtingen

van Emmanuel Desutter en Marcel Bartholomeeussen
medeondertekenaars: Jacques Timmermans en Edgard Vandebosch
545 (1990-1991) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

12 juli 1991

Documenten

545 (1990-1991) nr. 1