U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 november 1993 door de heer G. Annemans gehouden interpellatie tot de heer L. Van den Bossche, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de taalregeling in het onderwijs in de faciliteiten- en taalgrensgemeenten

van Gerolf Annemans en Luk Van Nieuwenhuysen
425 (1993-1994) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

5 november 1993

Documenten

425 (1993-1994) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)