U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2101 (2003-2004) nr. 7
Amendementen 36, 37, 38, 39, 40 en 41
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

20 april 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers