U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie

van de Vlaamse Regering
2269 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 april 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
22 april 2004
In behandeling in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
7 mei 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
16 juli 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2269 (2003-2004) nr. 1
2269 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Karlos Callens
Materie
Gewestaangelegenheid