U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het akkoord tussen de regering van het koninkrijk België, de Vlaamse regering, de regering van de Franse Gemeenschap en de regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de regering van de Franse republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend in Brussel op 16 september 2002

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Freddy Sarens
2116 (2003-2004) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 april 2004
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

2116 (2003-2004) nr. 1
2116 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Freddy Sarens