U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van decreet van de heer Koen Helsen, mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Van Duppen en Jan Roegiers betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Motie van de heer Eric Van Rompuy c.s. houdende verzoek tot raadpleging van de Raad van State

2063 (2003-2004) nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 april 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

2063 (2003-2004) nr. 1
2063 (2003-2004) nr. 2
2063 (2003-2004) nr. 3
2063 (2003-2004) nr. 4