U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

2200 (2003-2004) nr. 4
Amendementen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

29 maart 2004
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers