U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van decreet houdende omvorming van de vzw 'de Rand' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

van het Rekenhof
2145 (2003-2004) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

15 maart 2004

Documenten

2145 (2003-2004) nr. 1
2145 (2003-2004) nr. 2
2145 (2003-2004) nr. 4