U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

van Norbert De Batselier
2230 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 maart 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
2 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
28 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2230 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid