U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

van de Vlaamse Regering
2151 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 februari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
18 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
30 april 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
9 juni 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2151 (2003-2004) nr. 1
2151 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Bob Verstraete
Materie
Gewestaangelegenheid