U bent hier

Gedachtewisseling met mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het verslag aan het Vlaams Parlement 2002-2003 over de toepassing van het decreet van 13 mei 1997 houdende de opvolging van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door de heer Carlo Daelman

2137 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

17 februari 2004

Documenten

2137 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Verslaggever