U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

1821 (2003-2004) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 februari 2004
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1821 (2003-2004) nr. 1
1821 (2003-2004) nr. 2
1821 (2003-2004) nr. 3
1821 (2003-2004) nr. 4