U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers

van de Vlaamse Regering
2050 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 januari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
26 januari 2004
Advies parlementaire commissie gevraagd
3 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Advies aan de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
17 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 maart 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
13 juli 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2050 (2003-2004) nr. 1
2050 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Guy Sols
Materie
Gewestaangelegenheid