U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 november 2003 door de heer André Van Nieuwkerke in commissie gehouden interpellatie tot de heer Ludo Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, en tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over het huidige beheer van het Zwin

van André Van Nieuwkerke, Jacques Devolder, Veerle Declercq, Dirk De Cock, Jan Loones en Jacky Maes
1952 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 november 2003
Verstuurd naar de voorzitter
14 november 2003
Te behandelen in plenaire vergadering
26 november 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1952 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid