U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 2003 door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de engagementen aangegaan naar aanleiding van het inburgeringsdecreet en de uitvoering van de motie van het Vlaams Parlement van 2 juli 2003

van Riet Van Cleuvenbergen, Kris Van Dijck, Trees Merckx-Van Goey en Sonja Becq
1856 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 oktober 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1856 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid