U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 2003 door de heer Bart De Smet in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de instructies van de minister voor de opmaak van de gemeentebegrotingen 2004 en de recent gemaakte afspraken met betrekking tot de Elia-heffing

van Dirk De Cock, Cis Schepens, Jos Stassen en Dany Vandenbossche
1852 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 oktober 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1852 (2003-2004) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid