U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand

van Chris Vandenbroeke, Gisèle Gardeyn-Debever, Stefaan Platteau, Patrick Hostekint en Jan Verfaillie
1862 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
2 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 maart 2004
26 maart 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
12 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1862 (2003-2004) nr. 1
1862 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Marcel Logist
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid