U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, anderzijds, de bijlagen I tot VII, de protocollen 1 tot 5 en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 9 april 2001

van de Vlaamse Regering
1826 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 september 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
4 november 2003
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 november 2003
5 december 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
21 januari 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1826 (2003-2004) nr. 1
1826 (2003-2004) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Peter Gysbrechts
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid