U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

van de Vlaamse Regering
1800 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
18 september 2003
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
2 oktober 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
9 oktober 2003
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
16 oktober 2003
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
12 november 2003
21 november 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
29 januari 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Meer details

Verslaggever
Patrick Lachaert
Materie
Gewestaangelegenheid