U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 1 juli 2003 door de heren Luc Van den Brande en Karim Van Overmeire in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, respectievelijk over de verdediging van de Vlaamse eisen inzake erkenning van de constitutionele deelstaten door de Europese Unie, en over de wijze waarop de minister het Vlaams buitenlands beleid gestalte wil geven en over de initiatieven om de kennis van het Nederlands bij de in Brussel gevestigde ambassades te vergroten

van Karim Van Overmeire en Christian Verougstraete
1780 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 juli 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
24 september 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1780 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid