U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 juni 2003 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over het verloop van de federale verkiezingen van 18 mei 2003 in de Vlaamse Rand

van Luk Van Nieuwenhuysen en Joris Van Hauthem
1745 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 juni 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
18 juni 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1745 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid