U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 19 maart 2003 door de heer Filip Dewinter in plenaire vergadering gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de bestuurbaarheid van de stad Antwerpen na het ontslag van het voltallige schepencollege

van Filip Dewinter en Jan Penris
1626 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 maart 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
2 april 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1626 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid