U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 maart 2003 : 1° door mevrouw Mieke Van Hecke en de heren Kris Van Dijck en Dominiek Lootens-Stael in commissie gehouden interpellaties tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over de naleving van de deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking door de Vlaamse regering, naar aanleiding van de medewerking van minister Vanhengel aan een reclameadvertentie ; 2° door de heer Carl Decaluwe in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de medewerking van de gedelegeerd bestuurder van de VRT aan een reclamefolder voor een kledingzaak

van Mieke Van Hecke en Kris Van Dijck
1624 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 maart 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
2 april 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1624 (2002-2003) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid