U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 11 maart 2003 door de heer Jan Loones in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de overheveling van de exclusieve bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking

van Jan Loones en Chris Vandenbroeke
1613 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 maart 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 maart 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1613 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)