U bent hier

Voorstel van decreet van de heren Jo Vermeulen, Marcel Logist en Dirk De Cock en mevrouw Dominique Guns houdende wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds. Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid uitgebracht door de heer Cis Schepens

1526 (2002-2003) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

12 maart 2003
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

1526 (2002-2003) nr. 1
1526 (2002-2003) nr. 2

Meer details

Verslaggever