U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake cinematografische coproductie en de bijlagen I en II, opgemaakt in Straatsburg op 2 oktober 1992

1464 (2002-2003) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 februari 2003
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1464 (2002-2003) nr. 1
1464 (2002-2003) nr. 2
1464 (2002-2003) nr. 3