U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

1559 (2002-2003) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

18 februari 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1559 (2002-2003) nr. 1
1559 (2002-2003) nr. 2
1559 (2002-2003) nr. 3
1559 (2002-2003) nr. 4
1559 (2002-2003) nr. 6