U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

van Jo Vermeulen, Marcel Logist, Dirk De Cock en Dominique Guns
1526 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 januari 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
11 maart 2003
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 april 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
6 mei 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1526 (2002-2003) nr. 1
1526 (2002-2003) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Cis Schepens
Materie
Gewestaangelegenheid