U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

1431 (2002-2003) nr. 3
Amendementen 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 december 2002
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1431 (2002-2003) nr. 1
1431 (2002-2003) nr. 2
1431 (2002-2003) nr. 3
1431 (2002-2003) nr. 4
1431 (2002-2003) nr. 6