U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Peter Gysbrechts
1231 (2001-2002) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

18 november 2002
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1231 (2001-2002) nr. 1
1231 (2001-2002) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Peter Gysbrechts